.

NCFS : Mã Free Ship cho đơn hàng từ 500k

NCS5_KHC : Giảm 5% cho Khách Hàng cũ

NCFS28_KHC : Mã Free Ship cho Khách Hàng cũ

NCS5 : Giảm 5% cho đơn hàng từ 700k

NCS10 : Giảm 10% cho đơn hàng từ 1500k

Xem hướng dẫn nhập mã tại: https://thenaturalscollection.vn/ma-uu-dai-khi-mua-truc-tiep-tai-website/